Short alumina fibre reinforced aluminium alloy composites
Doktorsavhandling, 1992

microstructure

data logging device

hydraulic machinery

casting apparatus

metal matrix composite

aluminium alloys

short alumina fibre

Författare

Sven Bengtsson

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial

Ämneskategorier

Metallurgi och metalliska material

ISBN

91-7032-719-x

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 875

Mer information

Skapat

2017-10-07