Low-Voltage Optical Devices based on Liquid Crystal Photonic BandGap Fibres
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

David Hermann

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Applied Nanoscience

1 25-29

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06