Minerals and precipitates in fractures and their effects on the retention of radionuclides in crystalline rocks.
Paper i proceeding, 1981

minerals

retention

fractures

Författare

Bert Allard

Institutionen för kärnkemi

Sven Åke Larson

Institutionen för geologi

Yngve Albinsson

Institutionen för kärnkemi

Eva-Lena Tullborg

Margareta Karlsson

Karin Andersson

Institutionen för kärnkemi

Börje Torstenfelt

Institutionen för kärnkemi

OECD/NEA workshop on near-field phenomenon in geological repositories for radioactive waste.

Vol. Seattle, Aug. 31- Sept. 3 1981

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07