Vertically Aligned Carbon Nanotubes for Electrical Interconnect
Licentiatavhandling, 2013

Room Kollektorn, MC2
Opponent: Mikael JOHANSSON

Författare

Di Jiang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Styrkeområden

Nanovetenskap och nanoteknik

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Annan materialteknik

Nanoteknik

Annan elektroteknik och elektronik

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Room Kollektorn, MC2

Opponent: Mikael JOHANSSON