Heterocycles from diferrocenyl dithiadiphosphetane disulfide
Artikel i övriga tidskrifter, 1997

Författare

Mark Foreman

Institutionen för kärnkemi

A. M. Z. Slawin

J. D. Woollins

Phosphorus Sulfur and Silicon and the Related Elements

0308-664X (ISSN)

Vol. 125 469-472

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Kemi

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-30