The first rhodaboratrane: RhCl(PPh3){B(mt)(3)} (Rh -> B) (mt = methimazolyl)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

The reaction of [Rh(C6H5)Cl-2(PPh3)(2)] with Na[HB(mt)(3)] (mt = methimazolyl) provides [RhCl(PPh3){B(mt)(3)}](Rh-->B) the first authentic example of a compound with a rhodium boron dative bond.

Författare

I. R. Crossley

Mark Foreman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

A. F. Hill

A. J. P. White

D. J. Williams

Chemical Communications

1359-7345 (ISSN)

2 221-223

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Kemi

DOI

10.1039/b413305f

Mer information

Senast uppdaterat

2018-01-30