Early engineering geological prognosis of grouting design prerequisites: an approach applied to the Hallandsås project in Sweden
Preprint, 2013

Författare

Sara Kvartsberg

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Fredrik Mossmark

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Åsa Fransson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08