On the asymptotic properties of the scattering matrix in complex angular momentum : a study in potential scattering theory
Doktorsavhandling, 1966

Författare

Olle Brander

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 55

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-08-23