Innovation processes in a systems perspective
Preprint, 2008

Författare

Sverker Alänge

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap