Correlations and Random Information in Cellular Automata
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1987

Författare

Kristian Lindgren

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Complex Systems

0891-2513 (ISSN)

Vol. 1 3 529-543

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08