Complexity Measures and Cellular Automata
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1988

Författare

Kristian Lindgren

Chalmers, Institutionen för fysisk resursteori

Mats Nordahl

Institutionen för teoretisk fysik

Complex Systems

0891-2513 (ISSN)

Vol. 2 4 409-440

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-08