n-Si/SiO2/Si heterostructure barrier varactor diode design
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Mamor Mamor

Magnus Willander

Stefan Bengtsson

Institutionen för mikroelektronik

Lars Dillner

Institutionen för mikroelektronik

Applied Physics Letters

Vol. 77 1 103-105

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07