Two-phase materials : mechanical properties and structure control
Doktorsavhandling, 1974

Författare

Birger Karlsson

Institutionen för konstruktionsmaterial

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

99-0079579-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 149

Mer information

Skapat

2017-10-06