Photon geometry, internal coordinates and higher symmetries for elementary particles
Doktorsavhandling, 1966

Författare

Arne Kihlberg

Chalmers, Institutionen för teoretisk fysik och mekanik

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Fysik

ISBN

99-0513629-0

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 54

Utgivare

Chalmers tekniska högskola

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-04