Rutile traveling-wave maser systems for the frequency range 1.3-6.2 GHz and radio astronomy applications
Doktorsavhandling, 1970

Författare

Erik Kollberg

Institutionen för elektronfysik I - Teoretisk elektronfysik med radioastronomi

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

ISBN

99-0006019-9

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 104

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-04