Erik Kollberg

Professor emeritus vid Terahertz- och millimetervågsteknik

Erik Kollberg föddes 1937. Han är professor emeritus i mikrovågs- och millimetervågsteknik på Chalmers sedan 1979 och var en av de tongivande inför starten av institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (MC2). Kollberg har varit trogen Chalmers hela sitt liv. Direkt efter sin civilingenjörsexamen i elektroteknik 1961 påbörjade han en framgångsrik forskarbana med Olof Rydbeck som mentor och handledare. Rydbeck, legendarisk chalmersprofessor, grundade Onsala rymdobservatorium och var i många år dess färgstarke föreståndare.

1970 disputerade Erik Kollberg med avhandlingen "Rutile Traveling-Wave Maser Systems". Bland hans många vetenskapliga utnämningar kan nämnas att han 1990 blev fellow i IEEE, att han 1992 invaldes i Ingenjörsvetenskapsakademien, att han 1993 invaldes i Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg, och 1998 i Vetenskapsakademien.

1986 belönades Kollberg med Gustaf Dalénmedaljen med motiveringen "för sina betydelsefulla insatser när det gäller utvecklingen av extremt känsliga maserförstärkare för Onsala rymdobservatorium vilka också har rönt stor internationell uppmärksamhet".

2003 hedrades Erik Kollberg med Chalmersmedaljen för sina betydelsefulla insatser för högskolans utveckling.

Källa: chalmers.se
Image of Erik Kollberg

Visar 76 publikationer

2011

InGaAs/InAlAs/AlAs Heterostructure Barrier Varactors on Silicon Substrate

Mohammad Hadi Tavakoli Dastjerdi, Anke Sanz-Velasco, Josip Vukusic et al
IEEE Electron Device Letters. Vol. 32 (2), p. 140-142
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Impedance of Hot-Electron Bolometer Mixers at Terahertz Frequencies

Erik Kollberg, Sigfrid Yngvesson, Yuan Ren et al
IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology. Vol. 1 (2), p. 383-389
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

Quantum noise in a terahertz hot electron bolometer mixer

W. Zhang, Pourya Khosropanah, J. R. Gao et al
Applied Physics Letters. Vol. 96 (11), p. 111113 -
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2010

The Herschel-Heterodyne Instrument for the Far-Infrared (HIFI)

T. de Graauw, F. P. Helmich, T. G. Phillips et al
Astronomy and Astrophysics. Vol. 518 (7-8)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Quantum noise contribution to NbN hot electron bolometer receiver

Erik Kollberg, Pourya Khosropanah, Wen Zhang et al
Proceedings of the 20th International Symposium on Space Terahertz Technology, Charlottesville, 20-22 April 2009, p. 155-
Paper i proceeding
2009

Analysis of NbN Hot Electron Bolometer Receiver Noise Temperatures Above 2 THz With a Quantum Noise Model

Pourya Khosropanah, Erik Kollberg, Wen Zhang et al
IEEE Transactions on Applied Superconductivity. Vol. 19 (3), p. 274-277
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Hot-electron bolometer terahertz mixers for the Herschel Space Observatory

Serguei Cherednichenko, Vladimir Drakinskiy, Therese Berg et al
Review of Scientific Instruments. Vol. 79 (034501), p. 034501-1 to 034501-10-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

The Direct Detection Effect in the Hot-Electron Bolometer Mixer Sensitivity Calibration

Serguei Cherednichenko, Vladimir Drakinskiy, Therese Berg et al
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. Vol. 55 (3), p. 504-510
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

Experimental characterization of the 3rd order nonlinearities in thin film parallel-plate ferroelectric varactors

Anatoli Deleniv, Pär Rundqvist, Andrei Vorobiev et al
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest. Vol. 2, p. 683-686
Paper i proceeding
2006

Tunable ferroelectric resonator arrangement

Spartak Gevorgian, Anatoli Deleniv, Orest Vendik et al
Patent
2006

Quantum-Noise Theory for Terahertz Hot Electron Bolometer Mixers

Erik Kollberg, Karl Sigfrid Yngvesson
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. Vol. 54 (5), p. 2077-2089
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Large Signal Circuit Model of Parallel-Plate Ferroelectric Varactors

Pär Rundqvist, Andrei Vorobiev, Erik Kollberg et al
J. Appl. Phys.. Vol. 100, p. 074101-1
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

The design and realisation of a high-power HBV multiplier source for THz-applications

Jan Stake, Arezoo Emadi, Tomas Bryllert et al
WOCSDICE 2005, p. 169-170
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Analysis of the influence of SrRuO3 buffer layer on ferroelectric varactors for multiplier applications

Pär Rundqvist, Andrei Vorobiev, Spartak Gevorgian et al
Gigahertz Uppsala
Paper i proceeding
2005

IF Impedance Optimization of HEB's for Band 6 at the Herschel Space Observatory

Therese Berg, Serguei Cherednichenko, Jacob Kooi et al
Proc.16th Intern. Symp. Space THz Technology, Gothenburg, Sweden, May. 2005.
Övrigt konferensbidrag
2005

Analysis of multiplier with a novel symmetric ferroelectric varactor

Pär Rundqvist, Andrei Vorobiev, Erik Kollberg et al
Proc. of the 16th International Symposium of Space Terahertz
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2005

Effect of the direct detection effect on the HEB receiver sensitivity calibration

Serguei Cherednichenko, Erik Kollberg, Iltcho Angelov et al
Proc.16th Intern. Symp. Space THz Technology, Gothenburg, Sweden, May. 2005.
Övrigt konferensbidrag
2004

Tunable ferroelectric resonator arrangement

Spartak Gevorgian, Anatoli Deleniv, Orest Vendik et al
Patentansökan
2004

Processing of RF-MEMS Switches

Ros-Marie Lundh, Yangjian Chen, Shimul Chandra Saha et al
MEMSWAVE, June 30-July 2, 2004, Uppsala, Sweden
Paper i proceeding
2004

High power HBV multipliers for F- and G- band applications

Arezoo Emadi, Josip Vukusic, Mattias Ingvarson et al
IRMMW 2004/THz 2004 / M. Thumm, W. Wiesbeck, p. 319-320
Paper i proceeding
2004

Cryogenic 2--4 GHz ultra low noise amplifier

Anders Mellberg, Niklas Wadefalk, Iltcho Angelov et al
IEEE MTT-S International Microwave Symposium Digest, p. 161-163
Paper i proceeding
2003

Multiplier and Harmonic Generator Technologies for Terahertz Applications

Robert M. Weikle II, Thomas W. Crowe, Erik Kollberg
International Journal of High Speed Electronics and Systems. Vol. 13 (2), p. 429-456
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2003

Design, analysis and modelling of heterostructure barrier varactors for sub-millimetre wave frequency quintuplers

Mattias Ingvarson, Arne Olsen, Erik Kollberg et al
GigaHertz 2003, Linköping Electronic Conference Proceedings
Paper i proceeding
2003

Heterostructure barrier varactor frequency triplers and quintuplers for THz electronics

Arne Olsen, Mattias Ingvarson, Erik Kollberg et al
GigaHertz Symposium
Paper i proceeding
2003

Planar HBV triplers and quintuplers for millimetre wavelengths

Arne Olsen, Shada Kazemi, Mattias Ingvarson et al
3rd ESA Workshop on Millimetre Wave Technology and Applications
Paper i proceeding
2002

Tunable high Tc superconductive microwave devices

Spartak Gevorgian, Erik Kollberg, Orest Venndik et al
Patent
2001

A New Pillar Geometry for Heterostructure Barrier Varactor Diodes

Byron Alderman, Jan Stake, Lars Dillner et al
12th International Symposium on Space Terahertz Technology, p. 330-339
Paper i proceeding
2001

Do we really need ferroelectrics in paraelectric phase only in electrically controlled microwave devices?

Spartak Gevorgian, Erik Kollberg
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. Vol. 49 (11), p. 2117 - 2124
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2001

High Efficiency HBV Multipliers for Millimetre Wave Generation

Lars Dillner, Mattias Ingvarson, Erik Kollberg et al
Terahertz Sources and Systems, p. 27-52
Kapitel i bok
2001

Analytic approximation for open-end capacitance in symmetric coplanar-strip waveguides

Spartak Gevorgian, Peter Linner, Erik Kollberg
Electronics Letters. Vol. 37 (20), p. 1226 - 1228
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Heterostructure Barrier Varactors on Copper Substrate for Frequency Multipliers

Lars Dillner, Wlodek Strupinski, Stein Hollung et al
GigaHertz 2000, p. 51-54
Paper i proceeding
2000

Frequency Multiplier Measurements on Heterostructure Barrier Varactors on a Copper Substrate

Lars Dillner, Wlodek Strupinski, Stein Hollung et al
IEEE Electron Device Letters. Vol. 21 (5), p. 206-208
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Arrangement and method relating to filtering of signals

Erik F. Carlsson, Spartak Gevorgian, Erik Kollberg et al
Patent
2000

Carrier conduction through the quantum barrier in a heterostructure barrier varactor Induced by an AC-Bias

Ying Fu, Magnus Willander, Jan Stake et al
Superlattices and Microstructures. Vol. 28 (2), p. 135-141
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Computer Controlled Measurements on Millimetre and Submillimetre Wave Varactor Multipliers

Mattias Ingvarson, Lars Dillner, Stein Hollung et al
GigaHertz 2000, p. 297-300
Paper i proceeding
2000

High Efficiency HBV Multipliers for Millimetre Wave Generation

Lars Dillner, Stein Hollung, Mattias Ingvarson et al
the XIII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications. Vol. 3, p. 47-54
Paper i proceeding
2000

Progress in Heterostructure Barrier Varactor Frequency Multipliers

Jan Stake, Mattias Ingvarson, Lars Dillner et al
8th International Conference on Terahertz Electronics, p. 141-144
Paper i proceeding
2000

Novel Heterostructure Barrier Varactor Multipliers for Millimeter-Wave power generation

Stein Hollung, Jan Stake, Lars Dillner et al
GigaHertz 2000, p. 71-74
Paper i proceeding
2000

A Distributed Heterostructure Barrier Varactor Frequency Tripler

Stein Hollung, Jan Stake, Lars Dillner et al
IEEE Microwave and Guided Wave Letters. Vol. 10 (1), p. 24-26
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Heterostructure-Barrier-Varactor Design

Jan Stake, Stephen Jones, Lars Dillner et al
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. Vol. 48 (4), p. 677-682
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2000

Heterostructure Barrier Varactor Multipliers

Lars Dillner, Mattias Ingvarson, Erik Kollberg et al
GAAS 2000. Vol. 1, p. 197-200
Paper i proceeding
1999

A 141-GHz Integrated Quasi-Optical Slot Antenna Tripler

Stein Hollung, Jan Stake, Lars Dillner et al
IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium. Vol. 4, p. 2394-2397
Paper i proceeding
1999

Heterostructure Barrier Varactors on Copper Substrate for Generation of Millimeter- and Submillimeter-Waves

Lars Dillner, Jan Stake, Stein Hollung et al
Tenth International Symposium on Space Terahertz Technology, p. 48-57
Paper i proceeding
1999

A 141-GHz Quasi-Optical HBV Diode Frequency Tripler

Stein Hollung, Jan Stake, Lars Dillner et al
Tenth International Symposium on Space Terahertz Technology, p. 492-500
Paper i proceeding
1999

Improved Diode Geometry for Planar Heterostructure Barrier Varactors

Jan Stake, Chris M. Mann, Lars Dillner et al
Tenth International Symposium on Space Terahertz Technology, p. 485-491
Paper i proceeding
1999

Heterostructure Barrier Varactors on Copper Substrate

Lars Dillner, Jan Stake, Erik Kollberg
Electronics Letters. Vol. 35 (4), p. 339-341
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Effects of Self-Heating on Planar Heterostructure Barrier Varactor Diodes

Jan Stake, Lars Dillner, Stephen Jones et al
IEEE Transactions on Electron Devices. Vol. 45 (11), p. 2298-2303
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Design of 100-900 GHz AlGaAs/GaAs Planar Heterostructure Barrier Varactor Frequency Triplers

Jan Stake, Lars Dillner, Stephen H. Jones et al
Ninth International Symposium on Space Terahertz Technology, p. 359-366
Paper i proceeding
1998

Capacitance Analysis for AlGaAs/GaAs and InAlAs/InGaAs Heterostructure Barrier Varactor Diodes

Ying Fu, Lars Dillner, Jan Stake et al
Journal of Applied Physics. Vol. 83 (3), p. 1457-1462
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1998

Heterostructure Barrier Varactor Multipliers

Erik Kollberg, Lars Dillner, Jan Stake
2nd ESA Workshop on Millimetre Wave Technology and Applications, p. 429-434
Paper i proceeding
1997

Modeling of the Heterostructure Barrier Varactor Diode

Lars Dillner, Jan Stake, Erik Kollberg
International Semiconductor Device Research Symposium (ISDRS), p. 179-182
Paper i proceeding
1997

Modeling of the Heterostructure Barrier Varactor

Lars Dillner, Fariba Ferdos, Jan Stake et al
GigaHertz 97, p. 100-101
Paper i proceeding
1997

AlGaAs/GaAs and InAlAs/InGaAs Heterostructure Barrier Varactors

Ying Fu, Jan Stake, Lars Dillner et al
Journal of Applied Physics. Vol. 82 (11), p. 5568-5572
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

A Planar 3x80 GHz Heterostructure Barrier Varactor Frequency Multiplier

Jan Stake, Lars Dillner, Stephen H. Jones et al
GigaHertz 97, p. 74-75
Paper i proceeding
1997

Analysis of Symmetric Varactor Frequency Multipliers

Lars Dillner, Jan Stake, Erik Kollberg
Microwave and Optical Technology Letters. Vol. 15 (1), p. 26-29
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Simple and accurate dispersion expression for the effective dielectric constant of coplanar waveguides

Spartak Gevorgian, Torsten Martinsson, Anatoli Deleniv et al
IEE Proceedings: Microwaves, Antennas and Propagation. Vol. 144 (2), p. 145-148
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Spiral antenna nbn hot-electron bolometer mixer at submm requencies

S. Svechnikov, G. N. Gol'tsman, Boris Voronov et al
IEEE Transactions on Applied Superconductivity. Vol. 7 (2), p. 3395-3398
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1997

Optically Controlled Semiconductor Coplanar-Strip Waveguide Attenuator/Modulator: Design Considerations

Spartak Gevorgian, Erik Kollberg
Journal on Communications (Hungary). Vol. XLVIII, p. 18-21
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

Heterostructure barrier varactors at submillimetre waves

Erik Kollberg, Jan Stake, Lars Dillner
Phil. Trans. R. Soc. Lond. A. Vol. 354 (1716), p. 2383-2398
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

CAD models for multilayered substrate interdigital capacitors

Spartak Gevorgian, Torsten Martinsson, Peter Linner et al
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. Vol. 44 (6), p. 896 - 904
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1996

Lower order modes of YBCO/STO/YBCO circular disk resonators

Spartak Gevorgian, Erik F. Carlsson, Peter Linner et al
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. Vol. 44 (10), p. 1738 - 1741
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

CAD Models for Shielded Multilayered CPW

Spartak Gevorgian, Peter Linner, Erik Kollberg
IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. Vol. 43 (4), p. 772-779
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1995

Investigation of an InAs based Heterostructure Barrier Varactor

Jan Stake, Lars Dillner, Erik Kollberg
GigaHertz 95, p. PS-33
Paper i proceeding
1995

1 GHz tunable resonator on bulk single crystal SrTiO3 plated with YBa2Cu3O7-x films

Orest Vendik, Erik Kollberg, Spartak Gevorgian et al
Electronics Letters. Vol. 31 (8), p. 654 - 656
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1994

Analytical models for shielded multilayered CPW

Spartak Gevorgian, Peter Linner, Erik Kollberg
24th European conference, Microwave. Vol. 1, p. 263-267
Paper i proceeding
1994

Optical Response of a YBCO Coplanar Waveguide Resonator

Erik F. Carlsson, Spartak Gevorgian, Erik Kollberg et al
Proc. IEEE Topical Meeting on Optical and Microwave Interactions, p. 195-197
Paper i proceeding
1994

Microwave Performance of a HTSC Coplanar-Strip Waveguide

Spartak Gevorgian, Erik Kollberg, Orest Vendik
Microwave Performance of a HTSC Coplanar-Strip Waveguide. Vol. 1, p. 505 - 510
Paper i proceeding
1993

Single barrier varactors for submillimeter wave power generation

Svein M. Nilsen, Hans Grönqvist, Hans Hjelmgren et al
IEEE Trans. Microwave Theory Tech. Vol. 41 (4), p. 572-580
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1992

Characteristics of a millimeter wave drain mixer

Herbert Zirath, Iltcho Angelov, Niklas Rorsman et al
Proceedings of the 22nd European Microwave Conference. Vol. 2 (22), p. 987-992
Paper i proceeding
1991

Numerical simulations of the capacitance of forward-biased Schottky-diodes

Hans Hjelmgren, Erik Kollberg, Lennart Lundgren
Solid-State Electronics. Vol. 34 (6), p. 587-590
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1990

Millimeter-and submillimeter-wave multipliers using quantum-barrier-varactor (QBV) diodes

Anders Rydberg, Hans Grönqvist, Erik Kollberg
IEEE Electron Device Letters. Vol. 11 (9)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1989

Quantum-Barrier-Varactor Diodes for High-Efficiency Millimetre-Wave Multipliers

Erik Kollberg, Anders Rydberg
Electronics Letters. Vol. 25 (25), p. 1696-1698
Artikel i vetenskaplig tidskrift
1986

A sub-mm wave quasiparticle receiver for 750 GHz-progress report

Dag Winkler, W. R. McGrath, Bengt Nilsson et al
Proceedings of the SPIE - The International Society for Optical Engineering. Vol. 598, p. 33-38
Paper i proceeding
1986

On the feasibility of constructing an imaging array of slot-antennas integrated with SIS mixers

Dag Winkler, W. R. McGrath, Bengt Nilsson et al
Proceedings of an ESA Workshop on a Space-Borne Sub-Millimetre Astronomy Mission, p. 277-283
Paper i proceeding

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Erik Kollberg medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.