Progress in Heterostructure Barrier Varactor Frequency Multipliers
Paper i proceeding, 2000

The Heterostructure Barrier Varactor diode and its performance as a varactor frequency multiplier is reviewed.

HBV

Författare

Jan Stake

Institutionen för mikroelektronik

Mattias Ingvarson

Institutionen för mikroelektronik

Lars Dillner

Institutionen för mikroelektronik

Erik Kollberg

Institutionen för mikroelektronik

8th International Conference on Terahertz Electronics

141-144
3-8007-2580-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

3-8007-2580-0

Mer information

Skapat

2017-10-07