Heterostructure Barrier Varactors on Copper Substrate for Frequency Multipliers
Paper i proceeding, 2000

Författare

Lars Dillner

Institutionen för mikroelektronik

Wlodek Strupinski

Stein Hollung

Institutionen för mikroelektronik

Chris Mann

Jan Stake

Institutionen för mikroelektronik

Matthew Beardsley

Mattias Ingvarson

Institutionen för mikroelektronik

Erik Kollberg

Institutionen för mikroelektronik

GigaHertz 2000

51-54

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06