High Efficiency HBV Multipliers for Millimetre Wave Generation
Kapitel i bok, 2001

HBV

frequency multiplier

Författare

Lars Dillner

Institutionen för mikroelektronik

Mattias Ingvarson

Institutionen för mikroelektronik

Erik Kollberg

Institutionen för mikroelektronik

Jan Stake

Institutionen för mikroelektronik

Terahertz Sources and Systems

27-52
0-7923-7097-X (ISBN)

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

0-7923-7097-X

Mer information

Skapat

2017-10-08