Novel Heterostructure Barrier Varactor Multipliers for Millimeter-Wave power generation
Paper i proceeding, 2000

HBV

NLTL

frequency tripler

Författare

Stein Hollung

Institutionen för mikroelektronik

Jan Stake

Institutionen för mikroelektronik

Lars Dillner

Institutionen för mikroelektronik

Mattias Ingvarson

Institutionen för mikroelektronik

Erik Kollberg

Institutionen för mikroelektronik

GigaHertz 2000

71-74

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08