Heterostructure Barrier Varactors on Copper Substrate
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1999

HBV

frequency multiplier

Författare

Lars Dillner

Institutionen för mikroelektronik

Jan Stake

Institutionen för mikroelektronik

Erik Kollberg

Institutionen för mikroelektronik

Electronics Letters

Vol. 35 4 339-341

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07