Heterostructure Barrier Varactors on Copper Substrate for Generation of Millimeter- and Submillimeter-Waves
Paper i proceeding, 1999

InP

HBV

Författare

Lars Dillner

Institutionen för mikroelektronik

Jan Stake

Institutionen för mikroelektronik

Stein Hollung

Institutionen för mikroelektronik

Erik Kollberg

Institutionen för mikroelektronik

Tenth International Symposium on Space Terahertz Technology

48-57

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08