Modeling of the Heterostructure Barrier Varactor
Paper i proceeding, 1997

HBV

Författare

Lars Dillner

Institutionen för mikrovågsteknik

Fariba Ferdos

Institutionen för mikrovågsteknik

Jan Stake

Institutionen för mikrovågsteknik

Ying Fu

Chalmers, Forskargrupp för fysikalisk elektronik och fotonik

Erik Kollberg

Institutionen för mikrovågsteknik

GigaHertz 97

100-101

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08