The design and realisation of a high-power HBV multiplier source for THz-applications
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

frequency multiplier

HBV

Författare

Jan Stake

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Arezoo Emadi

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Mattias Ingvarson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Erik Kollberg

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Arne Olsen

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Mahdad Sadeghi

Maskinkonstruktion och design, MC2 process laboratorium

Peter Sobis

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Josip Vukusic

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

WOCSDICE 2005

169-170

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07