Heat flow and vibrations in thin-walled structures with temperature-dependent material properties
Doktorsavhandling, 1971

Författare

Ulf Olsson

Institutionen för hållfasthetslära

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

99-0018679-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 112

Mer information

Skapat

2017-10-06