Contributions to the knowledge of flexural critical speeds
Doktorsavhandling, 1963

Författare

Ingemar Fernlund

Läran om maskinelement

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

99-0510740-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 40

Utgivare

Chalmers tekniska högskola

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-05