Contributions to the knowledge of flexural critical speeds
Doktorsavhandling, 1963

Författare

Ingemar Fernlund

Läran om maskinelement

Ämneskategorier

Maskinteknik

ISBN

99-0510740-1

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 40

Mer information

Skapat

2017-10-08