On hydrodynamic lubrication with special reference to cavitation in bearings
Doktorsavhandling, 1961

Författare

Leif Floberg

Läran om maskinelement

Ämneskategorier

Maskinteknik

Materialteknik

ISBN

99-0510714-2

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 30

Mer information

Skapat

2017-10-08