Stability of rock-fill breakwaters
Doktorsavhandling, 1960

Författare

Per Anders Hedar

Institutionen för vattenbyggnad

Ämneskategorier

Vattenteknik

ISBN

99-0510704-5

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 26

Mer information

Skapat

2017-10-07