Application of many-body theory to the one-electron problem of atoms, molecules and solids
Doktorsavhandling, 1965

Författare

Lars T. Hedin

Institutionen för matematisk fysik

Ämneskategorier

Annan fysik

ISBN

99-0512539-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 50

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-17