Structurally reinforced concrete pavements
Doktorsavhandling, 1960

Författare

Anders Losberg

Institutionen för byggnadsteknik

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Annan materialteknik

ISBN

99-0510713-4

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 29

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-05