Linear analysis of frame structures by use of algebraic topology
Doktorsavhandling, 1962

Författare

Alf Samuelsson

Institutionen för byggnadsstatik

Ämneskategorier

Algebra och logik

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

99-0510726-6

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 36

Mer information

Skapat

2017-10-06