Contributions to the dynamics of flexible strings : with particular attention to the steady rotatory motion of the elastic string
Doktorsavhandling, 1961

Författare

Erland Yhland

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik

Ämneskategorier

Materialteknik

ISBN

99-0510717-7

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola: 32

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2021-02-04