Ökad askmängd - hur påverkas förbränningen?
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2012

Författare

Henrik Ström

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Chalmers, Energi och miljö, Energiteknik

Framtida Närvärme Workshop 2, Stockholm, Sverige

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Energiteknik

Kemiteknik

Styrkeområden

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Mer information

Skapat

2017-10-06