Guest editorial: Workshop on Reconfigurable Computing
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Författare

Ioannis Sourdis

Chalmers, Data- och informationsteknik, Datorteknik

C. S. Bouganis

Imperial College London

M. Pericas

Tokyo Institute of Technology

Journal of Systems Architecture

1383-7621 (ISSN)

Vol. 59 2 77-77

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

DOI

10.1016/j.sysarc.2013.01.001

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-20