Diamond based silicon-on-insulator materials and devices
Paper i proceeding, 2000

Författare

Stefan Bengtsson

Institutionen för mikroelektronik

Mats Bergh

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap

Perspectives, Science And Technologies For Novel Silicon On Insulator Devices

Vol. 73 97-107

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

DOI

10.1016/j.diamond.2005.09.012

Mer information

Skapat

2017-10-06