Photoinjection in SiO2-SiO2/Si structures formed by wafer bonding
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1993

Författare

Per Ericsson

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Stefan Bengtsson

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-07