Thermal and electrical instabilities in wafer bonded SiO2 layers
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Per Ericsson

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Stefan Bengtsson

Institutionen för fasta tillståndets elektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik