Semiconductor Wafer Bonding: Science Technology, and Applications VI
Samlingsverk (redaktörskap), 2001

Redaktör

Helmut Baumgart

Charles Hunt

Stefan Bengtsson

Institutionen för mikroelektronik

Takao Abe

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

1-56677-360-1

Mer information

Skapat

2017-10-07