Modelling Biological Data in Hierarchies
Övrigt konferensbidrag, 2002

Författare

Graham Kemp

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Bioinformatik

Peter M. D. Gray

10th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology, Edmonton, Canada, 3-7 August 2002

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06