On the Performance of MIMO-ARQ Networks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Behrooz Makki

Chalmers, Signaler och system

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Chalmers, Signaler och system

IEEE Transactions on Communications

0090-6778 (ISSN) 15580857 (eISSN)

Vol. submitted

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Signalbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-07