On the Performance of MIMO-ARQ Networks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2013

Författare

Behrooz Makki

Chalmers, Signaler och system

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Thomas Eriksson

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Chalmers, Signaler och system

IEEE Transactions on Communications

0090-6778 (ISSN)

Vol. submitted

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Telekommunikation

Signalbehandling

Mer information

Skapat

2017-10-07