Processing and mechanical properties of wood cellulose fiber-reinforced thermoplastic composites
Övrigt konferensbidrag, 2013

Författare

Ruth Arino Marine

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Proc Nordic Polymer Days 2013, Helsingfors

31-

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Materialteknik

Styrkeområden

Produktion

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-07