How should Quality Management be Taught?
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1991

The teaching of quality management at Chalmers University is described in detail and there is discussion of some important issues to be considered. Possible developments in quality management for engineers are discussed.

Quality management

university

teaching

curricula

Författare

Sverker Alänge

Chalmers, Institutionen för industriell organisation och ekonomi

European Journal of Engineering Education

0304-3797 (ISSN) 1469-5898 (eISSN)

Vol. 16 2 153-157

Ämneskategorier

Didaktik

Annan maskinteknik

Lärande

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-06