Substrate effects on the analysis of biomolecular layers using Au+, Au3+ and C60+ bombardments
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Jeanette Kordys

Nicholas P. Lockyer

John C. Vickerman

Applied Surface Science

0169-4332 (ISSN)

Vol. 255 4 890-892

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-10