RANS Simulations of Premixed Turbulent Flames Using TFC and FSC Combustion Models and OpenFOAM Library
Paper i proceeding, 2013

Författare

Ehsan Yasari

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Proceedings of 6th European Combustion Meeting, Lund, Sweden, 25-28 June, 2013, CD

6-

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07