Assessment of a Simple Model for Evaluating Turbulent Scalar Flux in Premixed Flames Against DNS Data
Paper i proceeding, 2013

Författare

Andrei Lipatnikov

Chalmers, Tillämpad mekanik, Förbränning och framdrivningssystem

Vladimir Sabelnikov

Shinnosuke Nishiki

Tatsuya Hasegawa

Proceedings of 6th European Combustion Meeting, Lund, Sweden, 25-28 June, 2013, CD

6-

Styrkeområden

Transport

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08