Environmental considerations when buying transport services - a review of empirical evidence
Paper i proceeding, 2013

Författare

Catrin Lammgård

Göteborgs universitet

Maria Björklund

Mats Johansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Proceedings of the 22nd IPSERA Conference, March 24-27, Nantes, France.

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-07