Specific absorption rate in the inner ear and the vestibulo-cochlear nerve from mobile phone exposure
Övrigt konferensbidrag, 2005

Författare

Rudolf Kopecky

Chalmers, Signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik

Henry Nellström

Mikael Persson

Chalmers, Signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik

Proceedings of RadioVetenskap och Kommunikation 2005, Linköping, Sweden

Ämneskategorier

Biofysik

Mer information

Skapat

2017-10-06