Proc. 5th Int. Workshop on Designing Correct Circuits, a satellite event of ETAPS 2004
Samlingsverk (redaktörskap), 2004

Redaktör

Mary Sheeran

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Formella metoder

T. Melham

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06