Describing and Reasoning about Sorting Networks
Paper i proceeding, 2003

Författare

Mary Sheeran

Chalmers, Institutionen för datavetenskap, Formella metoder

Invited talk at 15th Nordic Workshop on Programming Theory, NWPT'03, Turku, Finland, October 2003

Ämneskategorier

Data- och informationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08