Modulation method and apparatus for amplitude- or intensity-modulated communication systems
Patentansökan, 2012

Uppfinnare

Johnny Karout

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Gerhard Kramer

Frank R. Kschischang

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikations- och antennsystem, Kommunikationssystem

Johnny Karout

US PPA 61/602104; US PA 13/491655

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-11