Modulation method and apparatus for amplitude- or intensity-modulated communication systems
Patentansökan, 2012

Författare

Johnny Karout

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Gerhard Kramer

Frank R. Kschischang

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Kommunikationssystem

Johnny Karout

61602104,

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik