Modulation method and apparatus for amplitude- or intensity-modulated communication systems
Patentansökan, 2012

Uppfinnare

Johnny Karout

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Gerhard Kramer

Frank R. Kschischang

Erik Agrell

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

Johnny Karout

US PPA 61/602104; US PA 13/491655

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-11